Blindsight, door Peter Watts

Uitmuntende harde scifi op de interessantste vlakken: geen natuurwetten die worden overtreden; tech die nét een beetje verder wordt geëxtrapoleerd dan in technothrillers; en vaak netjes afgewerkte uitleg van misschien minder bekende zaken (er is bijvoorbeeld niet iemand bij die telkens uitgelegd krijgt wat een begrip betekent). Erg fraai geschreven, …