Ancillary Justice (Imperial Radch, #1), door Ann Leckie

Een ancillary is een menselijk lichaam aangestuurd door de kunstmatige intelligentie die een ruimteschip bestuurt. Een schip gebruikt ancillary’s in plaats van bemanning en eventueel soldaten. De reden hiervoor is dat ancillary’s niet in opstand komen (ze zijn immers instrumenten van het schip) en niet betaald hoeven te worden. Een …

Back to Top