Europa Journal, door Jack Castle

Isaac Asimov en een aantal andere later bekend geworden science-fictionschrijver zijn hun professionele carrière begonnen als broodschrijver voor tijdschrijften als Astounding Science Fiction en Amazing Stories. Ze kregen per woord betaald als ze gepubliceerd werden. Veel van die verhalen volgden een zelfde soort stramien: een of meer mensen belanden op …

Upgrading Roundcube from the Debian repositories to the current version

Debian 8 in its repository holds version 1.1.5 of Roundcube. That is fine because that’s a stable version and it’s working without mentionable issues. However I wanted to install the current version (1.2.2) because it has a number of features I like. During installation I followed Roundcube’s own howto. Basically …

Back to Top