Skip to Content

Monthly Archives: January 2018

List AD group members in PowerShell

Written on January 11, 2018 at 08:56, by

Here’s how to list AD group members in PowerShell: Breakdown: Get-ADGroupMember gets all group members. My group is called ‘ALLOW USB DATA’ (it is connected to a group policy that allows or denies users data access to usb devices based on this group membership). -Recursive lists nested group members instead of nested group names. select […]

Look to Windward (Culture #7), door Iain M. Banks

Written on January 8, 2018 at 06:54, by

Look to Windward is representatief voor Banks’ Culture-serie. Goed apart te lezen (er is sowieso niet echt een volgorde in de serie), met een kop en een staart en het biedt een mooie inkijk in de Culture en de bijzondere werelden die Banks heeft bedacht. 800 jaar geleden hebben de Idirans twee zonnen laten exploderen […]