The Atlantis Gene (The Origin Mystery #1), door A.G. Riddle

Kate Warner is een arts die in Indonesië onderzoek doet met autistische kinderen. David Vale is een soldaat in een soort huurlingenleger dat wereldwijd wordt ingezet tegen terrorisme. Een uitbraak van geweld en raadselachtige boodschappen brengt ze samen. Ok. Ik wou heel graag dat ‘A.G.’ zou staan voor ‘A Great’, …

Back to Top