Save shared mailbox sent items to shared mailbox’s own Sent Items folder in Exchange Online

User issue: I have a shared mailbox sales@vorkbaard.eu connected in Outlook from my primary account. If I send mail from the sales box, sent items are stored in my own account, not sales’. My colleages also using the sales mailbox cannot see the mail I send from Sales. How do …

A history of what comes next (Take them to the stars #1), door Sylvain Neuvel

Een originele premisse: een moeder voedt haar dochter, Mia, op, net zoals zij door de hare is opgevoed. Hun levens verlopen voor een groot gedeelte langs dezelfde lijnen en ze hebben exact dezelfde karakters en hetzelfde uiterlijk. In de loop van het verhaal wordt een beetje uitgelegd hoe dat zit: …

Back to Top