The Ministry for the Future, door Kim Stanley Robinson

Het Ministry for the Future werd opgericht in januari 2025 als onderdeel van de VN. Het doel was om toekomstige mensen (onze kinderen, diens kinderen, enz.) een rechtspositie te geven, op basis waarvan een fatsoenlijke klimaatpolitiek kon worden afgedwongen, desnoods bij de rechter. We volgen verschillende mensen die allemaal op …

Reimagination (Singularity’s Children #4), by Toby Weston

Probably the final book in the Singularity’s Children series, Reimagination is continuing part three (Conflict) more than it is delivering the promised reimagination. It is still a gripping thriller and it’s good to read how things turn out for the main characters but it’s more an extension on the existing …

Conflict (Singularity’s Children #3), by Toby Weston

A direct continuation of Singularity’s Children previous two books, Conflict is the story of the old corporate and political powers feeling threatened by decentralized new technology. After her kidnapping Stella has ‘retired into public life’ – living as a celebrity she would rather not have anything to do with her …

Back to Top