Debian Wheezy op een nc4400

Bij archeologische opgravingen op mijn zolder is een oude laptop naar boven gekomen. Deze laptop had eerder dienst gedaan als mediaspeler met XBMC maar bij gebrek aan werkende kabels liep dit project uiteindelijk in de soep.

nc4400

Onlangs kwam de nieuwe versie van Debian, Wheezy, uit en de opgraving leek me een mooie gelegenheid om het eens te proberen. In eerste instantie had ik er Ubuntu op gezet maar de Unity-desktop is bepaald niet mijn smaak: de tendens om alles full-screen te maken, en zeker het startmenu, vind ik erg ononverzichtelijk. Bovendien had ik moeite met dingen zoals Flash goed aan de praat te krijgen. Kleine ongemakken allemaal, en goed te verhelpen als je van Googlen houdt, maar de idee van Ubuntu was nou juist dat het allemaal gewoon werkte, dacht ik.

Enter Linux Mint. Linux Mint heeft als doel een beter gepolijste desktop (Cinnamon) te bieden en een afgewerkter os als geheel. Audio- en videocodecs zijn ingebakken, drivers voor wireless en video en normale software (VLC Player) zijn meteen geïnstalleerd.

De standaard desktop van Mint is Cinnamon, wat ik erg fijn vind werken omdat het truukjes die in Windows 7 ook beschikbaar zijn, kent, zoals het automatisch aan de linkerkant van het scherm vullen van een window als je het tegen de linkerkant aansleept, of Win+left. Het probleem dat ik met Linux Mint had echter was dat het soms bevroor. Het os stond helemaal vast op de muis na. Een artikel op How-To Geek over the magic SysRq-toets hielp me om de laptop dan weer netjes af te sluiten, maar een oplossing was het niet.

Aangezien Linux Mint op Ubuntu is gebaseerd en Ubuntu weer een Debian-derivaat is, besloot ik stroomopwaarts te gaan naar Debian zelf. Na een beetje puzzelen (niet te moeilijk want het moet wel leuk blijven) had ik een verse Debian-installatie op mijn ouwe laptop. De desktop die ik erbij kreeg, was Gnome. Nu is Gnome een aardige desktop maar niet zo mijn smaak. Gnome Classic vind ik te mager en de nieuwe Gnome veel te aanwezig.

Daarom heb ik de Cinnamon-desktop erop geïnstalleerd en ik ben er erg tevreden over.

cinnamon_01

Vooralsnog is Debian op deze laptop erg snel en stabiel.

sudo op Debian

Debian zit sudotechnisch een klein beetje anders in elkaar dan Ubuntu en Mint. Wil je in Ubuntu iets als root doen, dan kan je sudo <commando> doen. In Debian kan dat ook maar niet vanzelf. Alleen gebruikers die in de groep sudo zitten, mogen sudo doen. Je kan wel altijd su root gebruiken om als root verder te gaan in de sessie maar sudo is handig om beschikbaar te hebben.

Om sudo te kunnen gebruiken, moet je jezelf eerst aan de groep sudo toevoegen, maar om gebruikers aan groepen te kunnen toewijzen, moet je eerst root zijn:

# su root
# usermod -G sudo vorkbaard

Als je nu opnieuw opstart, kan je sudo gebruiken.

Cinnamon installeren

Het leuke van Linux is dat de desktop die je gebruikt, gewoon een programma is net als al de andere. Je kan desktopprogramma A gebruiken maar ook desktopprogramma B en dat heeft (vrijwel) geen effect op je andere programma’s. Dat klinkt voor veel mensen logisch maar toen ik voor het eerst rondkeek buiten Windows (namelijk bij FreeBSD) wist ik het niet.

De desktop van Gnome beviel me niet zo dus heb ik Cinnamon geïnstalleerd. Dat was niet al te ingewikkeld:
# echo "deb http://packages.linuxmint.com/ debian main upstream import" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get update
# apt-get install linuxmint-keyring cinnamon

/etc/apt/sources.list is de lijst van bronnen die Debian raadpleegt bij het zoeken naar software en updates. Voor het installeren van Cinnamon waren vroeger wat meer packages nodig (met name cinnamon-session en cinnamon-settings) maar die zitten tegenwoordig blijkbaar in cinnamon ingebakken.

Het installeren duurde een minuutje. Nu kon ik bij het aanmelden voor Cinnamon kiezen.

Drivers voor draadloos netwerk en videokaart installeren

Debian bevat standaard uitsluitend vrije software. Ik moest de driver voor mijn Intel-wlankaart dus apart ophalen.

Typ
# dmesg | grep -i "wifi"
om uit te vissen welke driver je nodig hebt. Bij mij stond er:
l3945 0000:10:00.0: firmware: agent aborted loading iwlwifi-3945-2.ucode (not found?)

Tik “iwlwifi-3945” in bij Google en klik op de eerste link die je tegenkomt. Daar wordt de volgende methode beschreven:

Voeg de non-free-repository toe aan /etc/apt/sources.list:
# echo "deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list

Update de package-lijst:
# apt-get update

Installeer de driver:
# apt-get install firmware-iwlwifi

Laad de iwlwifi-module zonder opnieuw op te hoeven starten:
# modprobe -r iwlwifi ; modprobe iwlwifi

Nu de videokaart:
# apt-get install xserver-xorg-video-intel

OpenVPN in Gnome network manager

Ik gebruik OpenVPN om verbindingen naar diverse lokaties te maken. Gnome heeft een mooie grafische network manager en die gebruikt Cinnamon ook. Het is mogelijk om hier OpenVPN-profielen aan toe te voegen.

Deze pagina heeft een duidelijke uitleg over het gebruik van network manager: http://wiki.debian.org/NetworkManager.

Installeer de juiste pakketten:
# apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome

Network manager beheert standaard alleen maar netwerkinterfaces die niet in /etc/network/interface staan. Dit is te overschrijven door in /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf managed=false te veranderen naar managed=true.

Herstart de network manager:
# service network-manager restart

Haal je OpenVPN-bestanden op van je OpenVPN-server en kopieer ze naar ~/Vpn. Maak de bestanden leesbaar voor jezelf en voor de rest voor niemand met
# chmod 400 ~/Vpn/*

Importeer het .ovpn-profiel in Gnome Network Manager. Door een fout in de gui kan je als je .p12-cinnamon_02certificaten gebruikt, pas op Save drukken als je iets hebt ingevuld bij ‘Wachtwoord van de privésleutel’. Soms vraagt Gnome bij het starten van de vpn om dit wachtwoord maar lang niet altijd. Ik heb hier maar ‘test’ ingevuld. Het is een dummy-password, het hoeft dus niet ergens mee overeen te komen. Het is in theorie mogelijk om je .p12-certificaat om te zetten naar .crt, .key en .pem maar hoewel me dat wel is gelukt, is het me niet gelukt om network manager hiermee te laten werken.

Na het importeren kan je de vpn starten door erop te klikken in de network manager. Erg mooi!

Extra themes installeren voor Cinnamon

Op http://cinnamon-spices.linuxmint.com/themes kan je extra themes voor Cinnamon downloaden. Download een theme en pak het uit naar /usr/share/themes. Daarna kan je het via Menu > Preferences > Cinnamon Settings > Themes activeren.

Automatisch Samba-shares mounten

Om naar de shares op mijn Windows-server te verbinden, heb ik entries toegevoegd aan /etc/fstab. /etc/fstab is het bestand waarin staat welke filesystems gemount moeten worden bij het opstarten.

Eerst heb ik een bestand ~/.smbcredentials gemaakt om de credentials van het account op mijn server in te schrijven:
username=vorkbaard
password=P@55w0rd

(Het password hierboven is natuurlijk niet mijn password…)

Ook heb ik twee lege directories gemaakt waarop de shares gemount kunnen worden. Deze directories zijn placeholders voor de te mappen filesystems. Het is gebruikelijk om filesystemen in /media te mounten maar je kan ze maken waar je wil.

Mijn server heet N36L. Mijn homefolder is Vorkbaard en de andere share waar ik naar wil verbinden, is Media met daarin films, muziek en foto’s.
# mkdir /media/n36lhome
# mkdir /media/n36lmedia

Daarna heb ik het bestand /etc/fstab geopend en dit eraan toegevoegd:
//n36l/vorkbaard /media/n36lhome cifs credentials=/home/vorkbaard/.smbcredentials,oicharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlm 0 0
//n36l/media /media/n36lmedia cifs credentials=/home/vorkbaard/.smbcredentials,oicharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlm 0 0

file_mode=0777,dir_mode=0777 is nodig om de shares schrijfbaar is maken. Zonder deze optie zouden ze alleen-lezen zijn.

Als je de laptop nu opnieuw opstart, worden de shares automatisch gemount. Je kan het ook doen zonder opnieuw op te starten door
# mount -a
te doen. Dismounten kan met (in dit geval):
# umount /media/n36l*

Evolution mail client

Evolution is een mailclient die met de juiste plugins ook met Exchange kan praten en dat komt me goed uit. Mijn server is Exchange 2007 en Evolution kan er verbinding mee maken via de plugin evolution-ews.

evolution

# apt-get install evolution

Maak een nieuw account van de smaak Exchange Web Services. Vul je username in en bij Host URL het adres van je owa, bv. https://webmail.example.com/owa. Druk op Fetch URL om de rest automatisch in te laten vullen.

Ik gebruik Evolution met veel plezier met twee Gmail- en twee Exchange-accounts. Het laat netjes alle mail, mappen, agenda’s en contactpersonen zien en ik vind dat het economischer gebruik maakt van de beeldschermruimte dan Thunderbird.

Bij het instellen moppert Evolution soms een beetje dat het dingen niet kan vinden, agenda’s niet kan laden, enz. Laat Evolution gewoon verder pruttelen en de volgende keer dat je het start, werkt het wel.

Voor offline gebruik kan je aangeven dat Evolution je mail lokaal moet cachen, net als Outlook.

2 Comments

    • Kapitein Vorkbaard

      Dankjewel :) De laptop heb ik uitgeleend maar draait nog altijd Debian, alleen nu met Xfce, omdat dat nog net wat lichter was.

      Het artikel had ik meer als documentatie voor mezelf geschreven, maar je weet natuurlijk nooit wie je ermee kan helpen.

Comments are closed.

Back to Top