Matter, door Iain M. Banks

Een roman uit de Culture-serie van Banks. Het Culture-universum is mijn favoriet omdat het beschrijft hoe ik zelf denk waar het op uitdraait. Matter heeft een erg aangename verhouding tussen diamantharde scifi, middeleeuws avontuur en filosofie. Banks beschreef het zelf als een enorm ingewikkelde roman maar als je gewoon op bladzijde een begint en dan verder leest dan is het best te doen.

In mijn boekje dezelfde score als A deepness in the sky en House of suns.

matter

Het verhaal speelt zich grotendeels af op een zogenaamde shellworld: een kunstmatige planeet met verschillende verdiepingen. Deze wereld wordt bewoond door verschillende soorten in verschillende stadia van technologische ontwikkeling en beheerd door weer andere soorten, die op hun beurt weer worden begeleid door weer geavanceerdere soorten. Alleen dat gegeven maakt het al interessant.

Smeuïg tot op de bodem!

Back to Top