Installing Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) daily on KVM on a Raspberry Pi 4

Following my previous article, I wanted to check out Ubuntu 22.04 LTS. Unfortunately Ubuntu 22.04 is not released yet, but we can grab a daily build. Keep in mind daily builds are not meant for production purposes. Download the daily iso from https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-server/daily-live/, e.g. https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-server/daily-live/20220320/jammy-live-server-arm64.iso – this link will not …

The Ministry for the Future, door Kim Stanley Robinson

Het Ministry for the Future werd opgericht in januari 2025 als onderdeel van de VN. Het doel was om toekomstige mensen (onze kinderen, diens kinderen, enz.) een rechtspositie te geven, op basis waarvan een fatsoenlijke klimaatpolitiek kon worden afgedwongen, desnoods bij de rechter. We volgen verschillende mensen die allemaal op …

Back to Top