A history of what comes next (Take them to the stars #1), door Sylvain Neuvel

Een originele premisse: een moeder voedt haar dochter, Mia, op, net zoals zij door de hare is opgevoed. Hun levens verlopen voor een groot gedeelte langs dezelfde lijnen en ze hebben exact dezelfde karakters en hetzelfde uiterlijk. In de loop van het verhaal wordt een beetje uitgelegd hoe dat zit: …

Light of impossible stars (Embers of war #3) by Gareth L. Powell

*Previous books’ spoiler alert* The Fleet of Knives are on the loose. Their assignment: prevent war and agression in the Multiplicity. Their method: preemtively destroy all war capable vessels. As a result commerce between planets is coming to a halt and societies are crumbling. Former warship the Trouble Dog and …

Back to Top