The Delirium Brief (Laundry Files #8), door Charles Stross

Deze keer geen scifi maar spionage-actie-fantasy. The Laundry Files is een serie over ‘The Laundry’, de bijnaam van een Britse geheime dienst belast met de bescherming van het land tegen occulte dreigingen. De publieke opinie keert zich tegen de dienst en na een reeks bezuinigingen, waardoor er al een groot …

The Orphaned Worlds (Humanity’s Fire 2), door Michael Cobley

Deel twee van Humanity’s Fire is meer van hetzelfde. Avontuur, actie, heel veel verschillende belangen tussen allerlei groepen. Hoewel het echte space opera is, zou ik het niet scharen onder science fiction. Er is af en toe wat technobabble als iemand vraagt hoe iets werkt maar daar blijft het bij. …

Back to Top