The Delirium Brief (Laundry Files #8), door Charles Stross

Deze keer geen scifi maar spionage-actie-fantasy. The Laundry Files is een serie over ‘The Laundry’, de bijnaam van een Britse geheime dienst belast met de bescherming van het land tegen occulte dreigingen. De publieke opinie keert zich tegen de dienst en na een reeks bezuinigingen, waardoor er al een groot …

Back to Top