The thing itself, door Adam Roberts

thethingitselfWe leven in interessante tijden: de technologie schrijdt voort en het kan niet lang meer duren voordat we echte kunstmatige intelligentie hebben. Deze en andere ontwikkelingen maken het mogelijk om oude filosofische ideeën te bevestigen of juist ontkrachten. Immanuel Kant stelde dat mensen de werkelijkheid uitsluitend kunnen waarnemen via hun zintuigen en nooit direct. Wat wij kunnen waarnemen is daarom een product van onze waarneming en nooit de werkelijkheid zélf (“das Ding an sich”). Tot nog toe hebben we uitsluitend ons menselijk bewustzijn om de werkelijkheid te ervaren…

The thing itself is een bijzonder boeiend boek omdat het een spannend verhaal koppelt aan ideeën die weliswaar bizar zijn maar toch schreeuwen om antwoorden die misschien binnenkort gegeven kunnen worden. De personages komen redelijk tot leven maar zitten het verhaal niet in de weg – het boek blijft in de eerste plaats science fiction. Het hoofdverhaal wordt hier en daar onderbroken door verhalen uit andere perioden en het geheel wordt netjes afgerond.

De hoofdpersoon is een aan lager wal rakende, aftakelende astrofysicus. Je krijgt een flink deel van zijn levensverhaal mee en ook dat hoort bij het geheel.

Verplichte kost voor iedereen die houdt van filosofie, scifi en niet al te vlakke karakters. Een goed gebalanceerd verhaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top